Aktualności

Opłaty za miejsca na cmentarzach

Opłaty za miejsca na cmentarzach można uiścić przelewem na konto bankowe:
GBS Gorzów Wlkp. Oddział Zielona Góra
22 8363 0004 0091 7555 2000 0001

W tytule przelewu należy podać następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby Zmarłej,
  • datę zgonu,
  • rodzaj opłaty (10 lub 20 lat),
  • w przypadku płatności w ratach  - nr wpłacanej raty,
  • imię, nazwisko i adres wpłacającego.

Biuro administracji cmentarzy

Z dniem 1 czerwca 2014 roku biuro administracji cmentarzy mieści się tylko na Nowym Cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.