Opłaty za miejsca na cmentarzu

Nazwa usługi Cena brutto
Grób osoby dorosłej na 20 lat z możliwością rozłożenia na raty (płatne w ciągu roku): Cena 850,00 zł
- 4 raty Cena 212,50 zł
- 2 raty Cena 425,00 zł
Grób osoby dorosłej na 10 lat bez możliwości rozłożenia na raty Cena 425,00 zł
Grób dziecka do 6 lat na 20 lat z możliwością rozłożenia na raty (płatne w ciągu roku): Cena 690,00 zł
- 4 raty Cena 172,50 zł
- 2 raty Cena 345,00 zł
Grób dziecka do 6 lat na 10 lat bez możliwości rozłożenia na raty Cena 345,00 zł
Grobowiec 1 miejscowy Cena 8700,00 zł
Grobowiec 2 miejscowy Cena 11800,00 zł
Grób ziemny urnowy na 20 lat Cena 500,00 zł
Grób z odzysku dla osoby dorosłej na 20 lat Cena 1800,00 zł
Grób z odzysku dla dziecka do 6 lat na 20 lat Cena 1200,00 zł
Nisza w kolumbarium Cena 1800,00 zł
Grób murowany jednomiejscowy dwukomorowy Cena 2900,00 zł
Bezterminowa opłata za miejsce - grób murowany 1 miejscowy sześciournowy Cena 3500,00 zł