Terminarz

Data Godzina
wystawienia
zwłok / urny w kaplicy
Godzina
rozpoczęcia
ceremonii pogrzebowej
Godzina
wyprowadzenia
zwłok / urny z kaplicy
Imię Nazwisko Kwatera Cmentarz
03.10.2022 12:00 13:00 13:30 ELZBIETA WAMBERSKA A Zatonie
03.10.2022 11:20 11:40 11:50 CZESŁAW STRZELECKI 14 Wrocławska Nowy
03.10.2022 10:40 11:00 11:10 WIKTORIA HANYSZ 97 Wrocławska Stary
03.10.2022 10:00 10:20 10:30 JAN MARCINKOWSKI 14 Wrocławska Nowy