INSTRUKCJA

Wyszukiwarka obejmuje wszystkich zmarłych pochowanych na zielonogórskich cmentarzach:

  • Stary Cmentarz
  • Nowy Cmentarz
  • Jędrzychów
  • Chynów

1. W rubryce „Imię” należy wpisać imię osoby zmarłej.
2. W rubryce „Nazwisko” należy wpisać nazwisko osoby zmarłej.
3. W rubryce „Data urodzenia” należy wpisać datę urodzenia podając kolejno: dzień, miesiąc, rok.
4. W rubryce „Data zgonu” należy wpisać datę zgonu podając kolejno: dzień, miesiąc, rok.
5. Po wpisaniu danych, kliknij w przycisk „Szukaj”.

Istnieje możliwość wpisania tylko nazwiska, daty urodzenia lub zgonu.
Z wyświetlonej listy należy wybrać szukaną osobę.

Wyszukaj grób