Opłaty związane z wjazdem na cmentarz

Nazwa usługi Cena brutto
Samochód osobowy Cena 55,00 zł
Inne pojazdy do 2,5 tony Cena 85,00 zł
Samochód z osobą niepełnosprawną - bezpłatnie Cena 0,00 zł
Samochód z osobą pow. 75 lat - bezpłatnie Cena 0,00 zł
Miesięczny ryczałt (10 wjazdów) innych pojazdów do 2,5 tony Cena 400,00 zł
Miesięczny ryczałt (pow. 10 wjazdów) innych pojazdów do 2,5 tony Cena 750,00 zł
Samochód ciężarowy powyżej 2,5 tony Cena 250,00 zł