Terminarz

Data Godzina
wystawienia
zwłok / urny w kaplicy
Godzina
rozpoczęcia
ceremonii pogrzebowej
Godzina
wyprowadzenia
zwłok / urny z kaplicy
Imię Nazwisko Kwatera Cmentarz
22.02.2024 12:00 13:00 13:30 MAREK PACHOŁEK 2 CH Chynów
22.02.2024 12:00 12:20 12:30 MAGDALENA LUBIK 90 Wrocławska Stary
22.02.2024 11:20 11:40 11:50 OTTOKAR ZIARKO 121 Wrocławska Stary
22.02.2024 10:40 11:00 11:10 AURELIA AUGUSTYNIAK 31 U Wrocławska Nowy
22.02.2024 10:00 10:20 10:30 JAN WIŚNIEWSKI 53 Wrocławska Nowy